บริษัท ใจดี 58 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ใจดี 58 จำกัด"

บริษัท ใจดี 58 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ใจดี 58 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ใจดี 58 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด การจัดที่พักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์สำหรับผู้ที่มา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ใจดี 58 จำกัด


13/11 หมู่ที่ 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ใจดี 58 จำกัด ตั้งอยู่ที่

13/11 หมู่ที่ 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท ใจดี 58 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ใจดี 58 จำกัด

ได้แก่ 0135558004311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ใจดี 58 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ใจดี 58 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*