บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติม ตกแต่งภายในและงานระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


20/17 หมู่ที่ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/17 หมู่ที่ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0135558004419
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*