บริษัท พี อาร์ วาย โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี อาร์ วาย โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท พี อาร์ วาย โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี อาร์ วาย โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี อาร์ วาย โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับงาน เร่งรัดหนี้สิน ติดตามยึดรถยนต์คืนบริษัท ฝ่ายสินเชื่อ การตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี อาร์ วาย โซลูชั่น จำกัด


49/30 หมู่ที่ 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี อาร์ วาย โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/30 หมู่ที่ 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท พี อาร์ วาย โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี อาร์ วาย โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135558004524
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี อาร์ วาย โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี อาร์ วาย โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*