บริษัท เพอร์เฟค โกลบอล อินดัสตรี โปรดักท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพอร์เฟค โกลบอล อินดัสตรี โปรดักท์ จำกัด"

บริษัท เพอร์เฟค โกลบอล อินดัสตรี โปรดักท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพอร์เฟค โกลบอล อินดัสตรี โปรดักท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพอร์เฟค โกลบอล อินดัสตรี โปรดักท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย นำเข้า ติดตั้ง ซ่อม สอบเทียบ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพอร์เฟค โกลบอล อินดัสตรี โปรดักท์ จำกัด


967/112 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ซอย36 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพอร์เฟค โกลบอล อินดัสตรี โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

967/112 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ซอย36 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท เพอร์เฟค โกลบอล อินดัสตรี โปรดักท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพอร์เฟค โกลบอล อินดัสตรี โปรดักท์ จำกัด

ได้แก่ 0135559000093
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพอร์เฟค โกลบอล อินดัสตรี โปรดักท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพอร์เฟค โกลบอล อินดัสตรี โปรดักท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*