บริษัท ฟร้อนไลน์ แพลนเนอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟร้อนไลน์ แพลนเนอร์ จำกัด"

บริษัท ฟร้อนไลน์ แพลนเนอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟร้อนไลน์ แพลนเนอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟร้อนไลน์ แพลนเนอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับดำเนินการจัดประชุม ฝึกอบรม จัดสัมมนา รับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟร้อนไลน์ แพลนเนอร์ จำกัด


44/19 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟร้อนไลน์ แพลนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/19 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ฟร้อนไลน์ แพลนเนอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟร้อนไลน์ แพลนเนอร์ จำกัด

ได้แก่ 0135559000182
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟร้อนไลน์ แพลนเนอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟร้อนไลน์ แพลนเนอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*