บริษัท อินทิคอน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินทิคอน จำกัด"

บริษัท อินทิคอน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินทิคอน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินทิคอน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินทิคอน จำกัด


100/213 หมู่ที่ 4 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินทิคอน จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/213 หมู่ที่ 4 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท อินทิคอน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินทิคอน จำกัด

ได้แก่ 0135559000255
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินทิคอน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินทิคอน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*