บริษัท ทีพีที 2016 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีพีที 2016 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด"

บริษัท ทีพีที 2016 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีพีที 2016 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีพีที 2016 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างนำเข้า และส่งออกสินค้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีพีที 2016 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด


23/8 หมู่ที่ 4 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีพีที 2016 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/8 หมู่ที่ 4 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีพีที 2016 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีพีที 2016 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0135559000298
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีพีที 2016 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีพีที 2016 อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*