บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัด"

บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การแปรรูปและถนอมอาหาร ผลไม้ และผัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัด


203/39 หมู่ที่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

203/39 หมู่ที่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0135559000336
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*