บริษัท ทีไอเค คอนเน็คชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีไอเค คอนเน็คชั่น จำกัด"

บริษัท ทีไอเค คอนเน็คชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีไอเค คอนเน็คชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีไอเค คอนเน็คชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีไอเค คอนเน็คชั่น จำกัด


123/21 หมู่ที่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีไอเค คอนเน็คชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

123/21 หมู่ที่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีไอเค คอนเน็คชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีไอเค คอนเน็คชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559000361
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีไอเค คอนเน็คชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีไอเค คอนเน็คชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*