บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี เอส.เอ็มอาร์. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี เอส.เอ็มอาร์. จำกัด"

บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี เอส.เอ็มอาร์. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี เอส.เอ็มอาร์. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี เอส.เอ็มอาร์. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย และทางบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี เอส.เอ็มอาร์. จำกัด


89/10 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี เอส.เอ็มอาร์. จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/10 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

แผนที่บริษัท บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี เอส.เอ็มอาร์. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี เอส.เอ็มอาร์. จำกัด

ได้แก่ 0135559000484
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี เอส.เอ็มอาร์. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี เอส.เอ็มอาร์. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*