บริษัท ซี3เอส บิวท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี3เอส บิวท์ จำกัด"

บริษัท ซี3เอส บิวท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี3เอส บิวท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี3เอส บิวท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การติดตั้งระบบระบายอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี3เอส บิวท์ จำกัด


65/390 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี3เอส บิวท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

65/390 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ซี3เอส บิวท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี3เอส บิวท์ จำกัด

ได้แก่ 0135559000522
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี3เอส บิวท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี3เอส บิวท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*