บริษัท สยาม 88 แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม 88 แอคเคาท์ติ้ง จำกัด"

บริษัท สยาม 88 แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม 88 แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม 88 แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านบัญชี การทำบัญชีและให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีและภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม 88 แอคเคาท์ติ้ง จำกัด


55/31 หมู่ที่ 3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม 88 แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/31 หมู่ที่ 3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม 88 แอคเคาท์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม 88 แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0135559000760
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม 88 แอคเคาท์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม 88 แอคเคาท์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*