บริษัท อมตะโซลาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อมตะโซลาร์ จำกัด"

บริษัท อมตะโซลาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อมตะโซลาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อมตะโซลาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ที่ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อมตะโซลาร์ จำกัด


19/19 หมู่ที่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อมตะโซลาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/19 หมู่ที่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท อมตะโซลาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อมตะโซลาร์ จำกัด

ได้แก่ 0135559000956
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อมตะโซลาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อมตะโซลาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*