บริษัท มิค คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิค คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด"

บริษัท มิค คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิค คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิค คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการเคลือบแก้วรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิค คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด


77/144 ซอย25 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิค คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/144 ซอย25 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท มิค คาร์ โค้ทติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิค คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0135559001057
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิค คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิค คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*