บริษัท เอ็ม.โอ.โลหะสยาม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม.โอ.โลหะสยาม จำกัด"

บริษัท เอ็ม.โอ.โลหะสยาม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม.โอ.โลหะสยาม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.โอ.โลหะสยาม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับซื้อ-ขาย เหล็ก สังกะสี ทองเหลือง ทองแดง เงิน นาก พลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม.โอ.โลหะสยาม จำกัด


469 ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม.โอ.โลหะสยาม จำกัด ตั้งอยู่ที่

469 ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม.โอ.โลหะสยาม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม.โอ.โลหะสยาม จำกัด

ได้แก่ 0135559001171
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม.โอ.โลหะสยาม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม.โอ.โลหะสยาม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*