บริษัท ดิ ออเร้นจ์ ทรีส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดิ ออเร้นจ์ ทรีส จำกัด"

บริษัท ดิ ออเร้นจ์ ทรีส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดิ ออเร้นจ์ ทรีส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดิ ออเร้นจ์ ทรีส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ เช่าพื้นที่จัดออกาไนซ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดิ ออเร้นจ์ ทรีส จำกัด


37/1688 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดิ ออเร้นจ์ ทรีส จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/1688 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท ดิ ออเร้นจ์ ทรีส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดิ ออเร้นจ์ ทรีส จำกัด

ได้แก่ 0135559001308
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดิ ออเร้นจ์ ทรีส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดิ ออเร้นจ์ ทรีส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*