บริษัท แจ่มใจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แจ่มใจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด"

บริษัท แจ่มใจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แจ่มใจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แจ่มใจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า-ส่งออก สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แจ่มใจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


28,30 ซอยพหลโยธิน 111 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แจ่มใจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

28,30 ซอยพหลโยธิน 111 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท แจ่มใจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แจ่มใจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0135559001324
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แจ่มใจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แจ่มใจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*