บริษัท ภัคควัน อาร์เอ็มเอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภัคควัน อาร์เอ็มเอส จำกัด"

บริษัท ภัคควัน อาร์เอ็มเอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภัคควัน อาร์เอ็มเอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภัคควัน อาร์เอ็มเอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมางานไฟฟ้า รับจ้างติดตั้ง ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภัคควัน อาร์เอ็มเอส จำกัด


44/9 หมู่ที่ 6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภัคควัน อาร์เอ็มเอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/9 หมู่ที่ 6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

แผนที่บริษัท บริษัท ภัคควัน อาร์เอ็มเอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภัคควัน อาร์เอ็มเอส จำกัด

ได้แก่ 0135559001693
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภัคควัน อาร์เอ็มเอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภัคควัน อาร์เอ็มเอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*