บริษัท ดับบลิวเค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับบลิวเค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ดับบลิวเค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับบลิวเค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับบลิวเค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับปรึกษาวีซ่า ขอวีซ่า รับปรึกษาหนังสือเดินทาง ขอหนังสือเดินทาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับบลิวเค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด


71/361 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับบลิวเค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/361 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ดับบลิวเค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับบลิวเค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0135559001812
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับบลิวเค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับบลิวเค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*