บริษัท เจท รีโวลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจท รีโวลูชั่น จำกัด"

บริษัท เจท รีโวลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจท รีโวลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจท รีโวลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจท รีโวลูชั่น จำกัด


91/142 หมู่บ้านเลอมานคลองหลวง หมู่ที่ 6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจท รีโวลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

91/142 หมู่บ้านเลอมานคลองหลวง หมู่ที่ 6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท เจท รีโวลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจท รีโวลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559001871
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจท รีโวลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจท รีโวลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*