บริษัท มูฟ ฟอร์เวิร์ด ไลฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มูฟ ฟอร์เวิร์ด ไลฟ์ จำกัด"

บริษัท มูฟ ฟอร์เวิร์ด ไลฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มูฟ ฟอร์เวิร์ด ไลฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มูฟ ฟอร์เวิร์ด ไลฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป สินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มูฟ ฟอร์เวิร์ด ไลฟ์ จำกัด


24/184 หมู่ที่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มูฟ ฟอร์เวิร์ด ไลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/184 หมู่ที่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท มูฟ ฟอร์เวิร์ด ไลฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มูฟ ฟอร์เวิร์ด ไลฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0135559001952
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มูฟ ฟอร์เวิร์ด ไลฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มูฟ ฟอร์เวิร์ด ไลฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*