ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี 2015 ทรานสปอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี 2015 ทรานสปอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี 2015 ทรานสปอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี 2015 ทรานสปอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี 2015 ทรานสปอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี 2015 ทรานสปอร์ต


54 หมู่ที่ 3 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี 2015 ทรานสปอร์ต ตั้งอยู่ที่

54 หมู่ที่ 3 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี 2015 ทรานสปอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี 2015 ทรานสปอร์ต

ได้แก่ 0143558000420
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี 2015 ทรานสปอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี 2015 ทรานสปอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*