ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ พี เค กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ พี เค กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ พี เค กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ พี เค กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ พี เค กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมยานยนค์ อิเล็กทรอนิคส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ พี เค กรุ๊ป


142/23 หมู่ที่ 1 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ พี เค กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

142/23 หมู่ที่ 1 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ พี เค กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ พี เค กรุ๊ป

ได้แก่ 0143559000113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ พี เค กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ พี เค กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*