บริษัท ไอเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ไอเอ็นเอส  เอ็นจิเนียริ่ง  ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด


100/91 หมู่ที่ 12 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/91 หมู่ที่ 12 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0145559000018
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*