บริษัท เจ้านาย คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ้านาย คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เจ้านาย คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ้านาย คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ้านาย คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต ติดตั้งและซ่อมแซมรักษาเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องทำความเย็น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ้านาย คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


110/3 หมู่ที่ 1 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ้านาย คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

110/3 หมู่ที่ 1 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท บริษัท เจ้านาย คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ้านาย คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0145559000204
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ้านาย คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ้านาย คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*