บริษัท พี.ที.113 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.ที.113 จำกัด"

บริษัท พี.ที.113 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.ที.113 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.ที.113 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย ติดตั้ง วางระบบและซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.ที.113 จำกัด


93/659 หมู่ที่ 11 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.ที.113 จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/659 หมู่ที่ 11 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

แผนที่บริษัท บริษัท พี.ที.113 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.ที.113 จำกัด

ได้แก่ 0145559000387
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.ที.113 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.ที.113 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*