ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ฟู้ดเซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ฟู้ดเซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ฟู้ดเซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ฟู้ดเซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ฟู้ดเซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารผลไม้แปรรูปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ฟู้ดเซอร์วิส


17/2 หมู่ที่ 5 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ฟู้ดเซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

17/2 หมู่ที่ 5 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ฟู้ดเซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ฟู้ดเซอร์วิส

ได้แก่ 0163558000136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ฟู้ดเซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ ฟู้ดเซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*