ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีและเค ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีและเค ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีและเค ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีและเค ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีและเค ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกขายส่งวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีและเค ซัพพลาย


35 หมู่ที่ 8 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีและเค ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

35 หมู่ที่ 8 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีและเค ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีและเค ซัพพลาย

ได้แก่ 0163558000161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีและเค ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีและเค ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*