ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีเทค ไทย เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีเทค ไทย เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีเทค ไทย เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีเทค ไทย เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีเทค ไทย เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินค้าสารเคมี อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้กับไม้ทุกชนิดรวมทั้งสินค้าอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีเทค ไทย เทรดดิ้ง


73/17 หมู่ที่ 6 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีเทค ไทย เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

73/17 หมู่ที่ 6 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีเทค ไทย เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีเทค ไทย เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0163559000041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีเทค ไทย เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีเทค ไทย เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*