ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักรบ การโยธา 2016

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักรบ การโยธา 2016"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักรบ การโยธา 2016

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักรบ การโยธา 2016
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักรบ การโยธา 2016 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักรบ การโยธา 2016


77 หมู่ที่ 7 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักรบ การโยธา 2016 ตั้งอยู่ที่

77 หมู่ที่ 7 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักรบ การโยธา 2016เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักรบ การโยธา 2016

ได้แก่ 0163559000113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักรบ การโยธา 2016:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักรบ การโยธา 2016:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*