บริษัท ปภาวิชญ์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปภาวิชญ์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ปภาวิชญ์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปภาวิชญ์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปภาวิชญ์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย น๊อต สกรู ประเก็น เครื่องมือช่าง อะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปภาวิชญ์ ซัพพลาย จำกัด


31 หมู่ที่ 7 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปภาวิชญ์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

31 หมู่ที่ 7 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

แผนที่บริษัท บริษัท ปภาวิชญ์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปภาวิชญ์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0165559000026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปภาวิชญ์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปภาวิชญ์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*