บริษัท สมบรูณ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมบรูณ์ ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท สมบรูณ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมบรูณ์ ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมบรูณ์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางการเกษตร สินค้าทั่วไป และขนส่งผู้โดยสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมบรูณ์ ทรานสปอร์ต จำกัด


17/2 หมู่ที่ 7 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมบรูณ์ ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/2 หมู่ที่ 7 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

แผนที่บริษัท บริษัท สมบรูณ์ ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมบรูณ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0165559000069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมบรูณ์ ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมบรูณ์ ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*