บริษัท รักษาความปลอดภัย อาลาดิน การ์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รักษาความปลอดภัย อาลาดิน การ์ด จำกัด"

บริษัท รักษาความปลอดภัย อาลาดิน การ์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย อาลาดิน การ์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รักษาความปลอดภัย อาลาดิน การ์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย อาลาดิน การ์ด จำกัด


125 หมู่ที่ 8 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รักษาความปลอดภัย อาลาดิน การ์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

125 หมู่ที่ 8 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

แผนที่บริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย อาลาดิน การ์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รักษาความปลอดภัย อาลาดิน การ์ด จำกัด

ได้แก่ 0165559000115
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รักษาความปลอดภัย อาลาดิน การ์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รักษาความปลอดภัย อาลาดิน การ์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*