บริษัท ภัสดากร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภัสดากร จำกัด"

บริษัท ภัสดากร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภัสดากร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภัสดากร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภัสดากร จำกัด


1/11 หมู่ที่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภัสดากร จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/11 หมู่ที่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

แผนที่บริษัท บริษัท ภัสดากร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภัสดากร จำกัด

ได้แก่ 0175559000026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภัสดากร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภัสดากร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*