บริษัท สยาม เอพี โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม เอพี โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท สยาม เอพี โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม เอพี โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม เอพี โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์น้ำยาล้างชิ้นงาน น้ำยาป้องกันสนิม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม เอพี โซลูชั่น จำกัด


22 หมู่ที่ 1 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม เอพี โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

22 หมู่ที่ 1 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม เอพี โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม เอพี โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0175559000034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม เอพี โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม เอพี โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*