ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหนองมะโมง เรดิโอ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหนองมะโมง เรดิโอ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหนองมะโมง เรดิโอ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหนองมะโมง เรดิโอ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหนองมะโมง เรดิโอ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหนองมะโมง เรดิโอ


111 หมู่ที่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหนองมะโมง เรดิโอ ตั้งอยู่ที่

111 หมู่ที่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหนองมะโมง เรดิโอเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหนองมะโมง เรดิโอ

ได้แก่ 0183558000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหนองมะโมง เรดิโอ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหนองมะโมง เรดิโอ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*