ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ร่ำรวย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ร่ำรวย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ร่ำรวย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ร่ำรวย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ร่ำรวย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ร่ำรวย


15/19 ซอยเทศบาล 5 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ร่ำรวย ตั้งอยู่ที่

15/19 ซอยเทศบาล 5 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ร่ำรวยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ร่ำรวย

ได้แก่ 0183559000024
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ร่ำรวย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ร่ำรวย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*