บริษัท กัญญาค้าฟาง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กัญญาค้าฟาง จำกัด"

บริษัท กัญญาค้าฟาง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กัญญาค้าฟาง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กัญญาค้าฟาง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องอัดฟาง เครื่องม้วนฟาง เครื่องอัดใบอ้อย เครื่องม้วนใบอ้อย อะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กัญญาค้าฟาง จำกัด


47/1 หมู่ที่ 9 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กัญญาค้าฟาง จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/1 หมู่ที่ 9 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

แผนที่บริษัท บริษัท กัญญาค้าฟาง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กัญญาค้าฟาง จำกัด

ได้แก่ 0185559000018
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กัญญาค้าฟาง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กัญญาค้าฟาง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*