ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ – ดี ยาดอว์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ – ดี ยาดอว์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ – ดี ยาดอว์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ – ดี ยาดอว์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ – ดี ยาดอว์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป ผงกะหรี่ แป้งโรตี เครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ – ดี ยาดอว์


65/136 หมู่ที่ 9 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ – ดี ยาดอว์ ตั้งอยู่ที่

65/136 หมู่ที่ 9 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ – ดี ยาดอว์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ – ดี ยาดอว์

ได้แก่ 0193559000059
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ – ดี ยาดอว์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ – ดี ยาดอว์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*