ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เอราวัณ ปฐวีกาญจน์ ดีเวลลอปเมนท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เอราวัณ ปฐวีกาญจน์ ดีเวลลอปเมนท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เอราวัณ ปฐวีกาญจน์  ดีเวลลอปเมนท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เอราวัณ ปฐวีกาญจน์ ดีเวลลอปเมนท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เอราวัณ ปฐวีกาญจน์ ดีเวลลอปเมนท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้าง ขน ตัก ขุด ถ่ายเท เคลื่อนย้าย หิน ดิน ทราย ลูกรัง และแร่ธาตุทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เอราวัณ ปฐวีกาญจน์ ดีเวลลอปเมนท์


119/217 หมู่ที่ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เอราวัณ ปฐวีกาญจน์ ดีเวลลอปเมนท์ ตั้งอยู่ที่

119/217 หมู่ที่ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เอราวัณ ปฐวีกาญจน์ ดีเวลลอปเมนท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เอราวัณ ปฐวีกาญจน์ ดีเวลลอปเมนท์

ได้แก่ 0193559000067
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เอราวัณ ปฐวีกาญจน์ ดีเวลลอปเมนท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เอราวัณ ปฐวีกาญจน์ ดีเวลลอปเมนท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*