ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาชัย ปิโตรเลียม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาชัย ปิโตรเลียม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาชัย ปิโตรเลียม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาชัย ปิโตรเลียม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาชัย ปิโตรเลียม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาชัย ปิโตรเลียม


70 หมู่ที่ 4 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาชัย ปิโตรเลียม ตั้งอยู่ที่

70 หมู่ที่ 4 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาชัย ปิโตรเลียมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาชัย ปิโตรเลียม

ได้แก่ 0193559000113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาชัย ปิโตรเลียม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาชัย ปิโตรเลียม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*