ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอนงค์พันธุ์ไม้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอนงค์พันธุ์ไม้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอนงค์พันธุ์ไม้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอนงค์พันธุ์ไม้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอนงค์พันธุ์ไม้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายต้นไม้, ไม้ประดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอนงค์พันธุ์ไม้


135 หมู่ที่ 2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอนงค์พันธุ์ไม้ ตั้งอยู่ที่

135 หมู่ที่ 2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอนงค์พันธุ์ไม้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอนงค์พันธุ์ไม้

ได้แก่ 0193559000229
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอนงค์พันธุ์ไม้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนอนงค์พันธุ์ไม้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*