ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี กรกฤชการเกษตรและเทคโนโลยี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี กรกฤชการเกษตรและเทคโนโลยี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี กรกฤชการเกษตรและเทคโนโลยี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี กรกฤชการเกษตรและเทคโนโลยี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี กรกฤชการเกษตรและเทคโนโลยี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสารปรับปรุงบำรุงดินทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี กรกฤชการเกษตรและเทคโนโลยี


44/1 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี กรกฤชการเกษตรและเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่

44/1 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี กรกฤชการเกษตรและเทคโนโลยีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี กรกฤชการเกษตรและเทคโนโลยี

ได้แก่ 0193559000261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี กรกฤชการเกษตรและเทคโนโลยี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี กรกฤชการเกษตรและเทคโนโลยี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*