บริษัท อาร์ เอส เอ็น ซัมมิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ เอส เอ็น ซัมมิท จำกัด"

บริษัท อาร์ เอส เอ็น ซัมมิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ เอส เอ็น ซัมมิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ เอส เอ็น ซัมมิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เครื่องมือช่างวัสดุ เครื่องใช้ในงานช่างและงานซ่อมแซม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ เอส เอ็น ซัมมิท จำกัด


249/118 ถนนเทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ เอส เอ็น ซัมมิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

249/118 ถนนเทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ เอส เอ็น ซัมมิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ เอส เอ็น ซัมมิท จำกัด

ได้แก่ 0195558000332
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ เอส เอ็น ซัมมิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ เอส เอ็น ซัมมิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*