บริษัท ไทยอนันต์ 9 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยอนันต์ 9 จำกัด"

บริษัท ไทยอนันต์ 9 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยอนันต์ 9 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยอนันต์ 9 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการโรงงานผลิตพาเลทไม้ยางพารา ไม้เบญจพรรณ ไม้อัดน้ำยาอบแห้ง เพื่อจำหน่ายและส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยอนันต์ 9 จำกัด


89/9 หมู่ที่ 8 ถนนสุวรรณศร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยอนันต์ 9 จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/9 หมู่ที่ 8 ถนนสุวรรณศร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยอนันต์ 9 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยอนันต์ 9 จำกัด

ได้แก่ 0195559000123
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยอนันต์ 9 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยอนันต์ 9 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*