บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด"

บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่ง ขายปลีก ข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว ข้าวที่สี ที่ขัด ที่นึ่ง หรือข้าวปรับปรุง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด


15/9 หมู่ที่ 6 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด ตั้งอยู่ที่

15/9 หมู่ที่ 6 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท บริษัท ข้าวอร่อย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด

ได้แก่ 0195559000158
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ข้าวอร่อย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*