บริษัท 92 คำอิ่ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 92 คำอิ่ม จำกัด"

บริษัท 92 คำอิ่ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 92 คำอิ่ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 92 คำอิ่ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายขนม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 92 คำอิ่ม จำกัด


200-202 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 92 คำอิ่ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

200-202 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

แผนที่บริษัท บริษัท 92 คำอิ่ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 92 คำอิ่ม จำกัด

ได้แก่ 0195559000263
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 92 คำอิ่ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 92 คำอิ่ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*