บริษัท พรชัยคอนกรีต 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรชัยคอนกรีต 2015 จำกัด"

บริษัท พรชัยคอนกรีต 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรชัยคอนกรีต 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรชัยคอนกรีต 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรชัยคอนกรีต 2015 จำกัด


164 หมู่ที่ 7 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรชัยคอนกรีต 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

164 หมู่ที่ 7 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

แผนที่บริษัท บริษัท พรชัยคอนกรีต 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรชัยคอนกรีต 2015 จำกัด

ได้แก่ 0195559000328
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรชัยคอนกรีต 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรชัยคอนกรีต 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*