ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมเพลส แกรนด์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมเพลส แกรนด์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมเพลส แกรนด์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมเพลส แกรนด์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมเพลส แกรนด์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมเพลส แกรนด์


239/2 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมเพลส แกรนด์ ตั้งอยู่ที่

239/2 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมเพลส แกรนด์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมเพลส แกรนด์

ได้แก่ 0203559000074
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมเพลส แกรนด์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมเพลส แกรนด์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*