ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรฒ ทรานสปอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรฒ ทรานสปอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรฒ ทรานสปอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรฒ ทรานสปอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรฒ ทรานสปอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับส่งสินค้าทุกประเภท ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรฒ ทรานสปอร์ต


103/106 หมู่ที่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรฒ ทรานสปอร์ต ตั้งอยู่ที่

103/106 หมู่ที่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรฒ ทรานสปอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรฒ ทรานสปอร์ต

ได้แก่ 0203559000104
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรฒ ทรานสปอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรฒ ทรานสปอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*